با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اندازه‌گیری هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن

سیده وجیهه میکائیلی؛ محسن مهرآرا

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 7-21

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7018

چکیده
  هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه‌های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می‌شود و بدین‌منظور، از داده‌های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال‌های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش‌های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم‌یافته ...  بیشتر

تحلیل تاثیر تجارت بر پراکندگی قدرت انحصاری صنایع در ایران

خلیل حیدری

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7019

چکیده
  پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع، مستقل از قدرت انحصاری هر صنعت می‌تواند موجب تخصیص ناکارای منابع گردد و  از جمله راهکارهای شناخته شده برای کاهش قدرت انحصاری و پراکندگی آن، افزایش تجارت است. لذا بررسی تاثیر تجارت بر قدرت انحصاری صنایع و پراکندگی قدرت انحصاری بین صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله ارزیابی تاثیر تجارت ...  بیشتر

برآورد شدت اشتغال ناشی از رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران به تفکیک سطوح مختلف تحصیلات

حسن حیدری؛ حورا رضاقلی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 37-54

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7020

چکیده
  طی سال­های اخیر سطح تحصیلات و مهارت نیروی­کار که سرمایه‌های انسانی کشور می‌باشند افزایش قابل‌توجهی یافته است و فراهم آوری اشتغال برای این قشر از افراد جامعه به یکی از مسائل پراهمیت مسئولان کشور بدل گشته است. سؤال مهم این است که رشد اقتصادی به چه میزان بر تقاضای نیروی­کار با تأکید بر نیروی­کار تحصیل­کرده دانشگاهی در ایران ...  بیشتر

بررسی تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی ایران و تجزیه عوامل

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ هانیه امین

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 55-73

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7021

چکیده
  امروزه با توجه به پیامدهای استفاده از سوخت‌های فسیلی بر محیط‌زیست، کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی به سمت توجه بیشتر به انرژی‌های نو و همچنین گاز طبیعی سوق داده شده‌اند. به همین جهت یکی از حامل‌های پرمصرف انرژی در ایران گاز طبیعی می‌باشد که افزایش توجه به مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باعث افزایش میزان ...  بیشتر

سنجش شاخص لرنر صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ایران (رهیافت سازمان صنعتی)

الهام شیوایی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7022

چکیده
  در این مقاله با استفاده از شاخص لرنر، ارزیابی از قدرت بازاری صنایع تبدیلی فعال بخش کشاورزی ارایه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد صنایع "تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت"، صنایع "آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوب"، صنایع "پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی خرما" و صنایع "عمل آوری و حفاظت ماهی و فراورده های ماهی و سایر حیوانات دریایی ...  بیشتر

تنظیم گری و تمرکز در صنعت خودروسازی ایران

جلال منتظری؛ مهدی زاهد غروی

دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 87-103

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7023

چکیده
  با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می­کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم­گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص­های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می­توان گفت ...  بیشتر