با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

 

داوران محترم جهت داوری مقاله ابتدا لازم است که در سامانه ثبت نام کرده باشند.

با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شده و بر روی گزینه داور کلیک فرمائید.

ابتدا گزینه قبول داوری مقاله را انتخاب و تائید فرمائید.

سپس بر روی کد مقاله کلیک کرده و در انتهای صفحه فایل مقاله را دانلود کنید.

پس از مطالعه مقاله بر روی فرم ارزیابی مقاله کلیک کرده و تمام گزینه های باز شده در فایل کشویی این قسمت را پر نمائید.

در پایان نظر نهایی خود را در مورد مقاله قید نموده و تائید بفرمائید.

مدت زمان داوری در این فصلنامه حداکثر 15 روز می باشد

دقت کنید در قسمت توضیحات نویسنده مشخصات خود را قید نفرمائید.

لیست داوران دوره 1 نشریه

لیست داوران دوره 2 نشریه

لیست داوران دوره 3 نشریه

لیست داوران دوره 4 نشریه

لیست داوران دوره 5 نشریه

نام داور  پست الکترونیکی سمت / سازمان لینک پاپلونز
ابوالفضل شاه آبادی  shahabadia@gmail.com استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء  
امیر عباس  علاالدینی amirabbas_alaedini@yahoo.com مدرس دانشگاه  
باقر  درویشی darvishi_b@yahoo.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام  
جلال  منتظری jalalmontazeri@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی  
حسن  ثاقب sagheb82@yahoo.com استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  
خلیل  حیدری kh.tafresh@gmail.com استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  
رضایوسفی حاجی اباد reza.yossefi@gmail.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
سعید  راسخی srasekhi@umz.ac.ir استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران  
سمانه نورانی آزاد noraniazad@gmail.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
سمیه  شاه حسینی s.shahhosseini@atu.ac.ir استادیارگروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  
سیاوش  جانی jani13552002@yahoo.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
شعبان  مصطفائی sh.chaos@gmail.com دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور  
صلاح  سلیمیان salahsalimian@yahoo.com دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیه  
علی اکبر  خسروی نژاد khosravinejad@gmail.com استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  
علیرضا  شریف مقدسی arsh_eco@yahoo.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
فرهاد  خداداد کاشی khfarhad2001@gmail.com استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
فرهاد  غفاری farhad.ghaffari@yahoo.com دانشیار گروه اقتصاد دوره عالی تحقیقات دانشگاه آزاد  
محسن  ابراهیمی ebrahimimo@yahoo.com استاد دانشکده اقتصاد  
محسن  مهرآرا mmehrara@ut.ac.ir استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  
محمد  اوشنی oshani.ff@gmail.com دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور  
محمد  زاغیان zaghian102000@yahoo.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور  
محمد علی فیض پور feizpour@yazd.ac.ir دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد  
منصور  عسگری ارجنکی ma.asgari@gmail.com استادیار موسسه  مطالعات و پژهش های بازرگانی  
محسن پور عبادالهان mohsen_p54@hotmail.com دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز  
مهدی  اکابری akaberi@meybod.ac.ir استادیار گروه اقتصاد دانشگاه حائری یزد  
مهدی  مرادی moradi@pnu.ac.ir استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور   
مهرزاد  ابراهیمی mhrzad@yahoo.com استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز  
میرعبداله  حسینی hosseini.mir2010@gmail.com استادیارموسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی