با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

  نویسنده محترم ضمن تشکر از شما که قصد دارید مقاله خود را برای نشر در سامانه نشریه اقتصاد صنعتی بارگذاری کنید، به اطلاع می رساند که مقالات مورد پذیرش در این فصلنامه از نوع مقالات پژوهشی ،مروری و ترویجی  می باشد و نویسنده می باید نوع مقاله را در صفحه اول درج کند . 

 این فصلنامه  در حال حاضر برای دریافت، بررسی و چاپ مقاله هزینه ای از نویسنده دریافت نمی‌کند. 

در این فصلنامه  به منظور رعایت استانداردها و اخلاق نشر از نرم افزار مشابهت یاب  سینا وب استفاده می شود

اگر در تدوین مقاله از حمایت مالی و پشتیبانی شخص حقیقی و حقوق برخوردار بودید می توانید در زیر صفحه اول مقاله از وی قدر دانی کنید

ضمن توجه به نکات فوق از شما نویسنده گرامی دعوت می شود قبل از ارسال مقاله به مطالب این صفحه(راهنمای نویسندگان) توجه کنید. اطلاعات این صفحه  مشتمل بر شش بخش می باشد: الف-فلوچارت فرآیند بررسی و چاپ مقاله ب-  نحوه ارسال مقاله ج-  الزامات شکلی و ظاهری مقاله د- محورهای پژوهشی نشریه ن-  معرفی بخش های  مختلف یک مقاله و- شیوه ارجاعی دهی داخل متن و پایان مقاله

الف- فرآیند دریافت ،بررسی و چاپ مقاله در فصلنامه به شرح فلوچارت زیر صورت می پذیرید.

ب- نحوه ارسال مقاله

 1-  مقاله را با استفاده از نرم افزارMicrosoft word 2003-2007  تهیه کنید.

 2- از طریق بخش " ورود"  در صفحه مجله،‌نسبت به ثبت نام خود به عنوان نویسنده اقدام کنید. 

3- حتما شناسه خود در Publoons و research gate ,  شناسه ارکید خود  و سایر نویسندگان را در صفحه اول ثبت کنید

 4- با استفاده از فایل  "قالب مقاله "  مقاله را در قالب مورد نظر این فصلنامه قرار دهید.

 5-  به منظور رعایت اخلاق نشر ضروری است فرم "تعهد نامه" و فرم  "افشای تعارض منافع" تکمیل و به امضای تمام نویسندگان برسد

6- نظر به اینکه داوری مقاله به صورت دو طرف ناشناس می باشد ضروری است نام و نام خانوادگی و وابستگی سازمانی و آدرس پست الکترونیکی تمام نویسندگان و نویسنده مسئول از صفحه اول مقاله برداشته شود و در یک فایل جداگانه اطلاعات نویسندگان درج شود. پس از آن فایل مقاله بدون اطلاعات نویسندگان به همراه فایل اطلاعات نویسندگان و فرم های تکمیل شده تعدنامه و افشای تعارض منافع در صفحه مجله پژوهش های اقتصاد صنعتی به آدرس  http://indeco.journals.pnu.ac.ir  مقاله" بارگزاری شود.

  برای دریافت  تعهدنامه مقاله کلیک کنید. 

 برای دریافت قالب افشای تعارض منافع کلیک کنید. فرم تعارض منافع

برای دریافت قالب مقاله کلیک کنید.

 

 

  ج- الزامات شکلی و ظاهری  مقاله

1-  موضوع مقاله باید با محورهای پژوهشی فصلنامه  سازگار باشد.

2-  مقاله باید نتیجه  پژوهش  مثل طرح پژوهشی یا پایان نامه و یا رساله باشد.

3- نام و نام خانوادگی  و وابستگی سازمانی همه نویسندگان در زیر عنوان فارسی و انگلیسی نوشته شود.‌

4-  چکیده فارسی و انگلیسی بطور جداگانه تهیه شود. توجه داشته باشید چکیده فارسی و انگلیسی محتوای یکسان داشته باشند

5- نام نویسنده مسئول به همراه آدرس الکترونیکی وی به صورت زیر نویس در صفحه اول مقاله درج شود.

6- حداقل چهار و حداکثر هفت واژه کلیدی در زیر چکیده های فارسی و انگلیسی درج شود. تعداد واژه های کلیدی در چکیده فارسی و انگلیسی یکسان و مشابه باشد. 

7- با استفاده از طبقه بندی موضوعی JEL، وابستگی موضوعی مقاله را در زیر چکیده های فارسی و انگلیسی مشخص کنید. انتخاب طبقه موضوعی مقاله از گروه L و زیر گروه های آن ضروری است.طبقه‌بندی JEL از  طریق سایت زیر قابل دسترسی است.

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php

8-  نحوه ارجاع دهی مورد پذیرش این نشریه روش APA است و در صورت عدم رعایت این امر در ارجاعات و فهرست منابع،‌ مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.

9- مقاله متشکل از بخش های مقدمه، ادبیات تحقیق( مبانی نظری و پیشینه تحقیق)، مواد و روش ها،‌بحث و نتیجه گیری باشد و بیشتر از پنج بخش نباشد. از تخصیص زیر بخش ها و شماره گذاری های متعدد خود داری شود

 

 د- محورهای موضوعی نشریه

1-       ساختار ، عملکرد و مدیریت بازار

        2- همکاری و رقابت در بازار

        3- استراتژی بنگاه جهت تسلط بر بازار

       4- قیمت گذاری در بازارهای انحصار چند جانبه

       5- قدرت انحصاری: اندازه گیری و عوامل موثر

       6- کارایی و بهره وری

       7 - سیاست های عمومی ارتقا  رقابت و ضد انحصار، حقوق رقابت و اقتصاد حقوق

       8- تنظیم انحصار طبیعی

       9- بررسی تطبیقی رقابت و انحصار در ایران و سایر کشورها

     10- تبلیغات، تحقیق و توسعه و نوآوری

     11 - برخورداری صنایع از صرفه های مقیاس

     12 - موانع ورود

     13- ارتباط سیاست های مالی،پولی و....با ساختار وعملکرد بازار

     14- سایر موضوعات مرتبط به ساختار و عملکرد بازار

 

ن - معرفی بخش های مختلف مقاله

1-چکیده : شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل معرفی پرسش و موضوع اصلی مقاله، هدف یا اهداف،مواد و روش ها، داده ها و نتیجه گیری باشد. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در ده سطر و 150 کلمه تدوین شود  

2-  مقدمه: مسئله اساسی مقاله و چاش های مرتبط با موضوع مقاله با استناد به شواهد و داده های آماری تشریح شود و علاوه براین سوالات و فرضیه ها  و نوآوری مقاله معرفی شود

3-   مواد و روش‌­ها (روش شناسی): توضیح روش‌­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­طور کامل شرح داده شوند.

4-  اطلاعات و داده‌­ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. کلیه اعداد جدول(ها) و نمودارها به افارسی سی و ازراست به چپ  تنظیم شوند. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.   در متن مقاله به شماره­‌ عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.

     عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG  یاDPI 300  در انتهای مقاله آورده شوند.

      شماره جدول (ها)، شکل (ها)، تصویر (ها) و نمودار (ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

5-  بحث و نتیجه‌­گیری: تفسیر نتیاج با توجه به  واقعیات های بیرونی و انتظارات نظری و ارائه توصیه های سیاستی.

     

-  منابع: ارجاع مأخذ در متن مقاله به روش APA باشد و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع ارائه شوند. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها از لیست ISSN در فهرست منابع درج شود.  

  و- شیوه ارجاعی دهی  

 ارجاع دهی داخل متن

 • روش ارجاع داخل متون(APA)باشد.
 • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال: صفحه)
 • برای منابعی که از نوشته­‌ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال، صفحه)
 •  برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

 

نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله

 • روش ارجاع داخل متون(APA) و به صورت زیر خواهد بود.

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار)،" عنوان کتاب". محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • فصلی از یک کتاب یا مقاله‌ه­ای از یک مجموعه مقاله که به‌­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده‌­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوانمقاله. در نام گردآورنده ( گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­‌هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.
  • · کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوانکتاب. (سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
  • · کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.
  • · پایان­ نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال). عنوانپایان­نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.
   • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال ) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­‌هایی که مقاله در آن درج شده.
   • مقاله­‌های چاپ شده در روزنامه‌­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
   • مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال ) عنوان مقاله، ( نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه‌ه­ایکه مقاله ترجمه شده در آن درج شده. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­‌ها.
 •  لطفا توجه بفرمائید:

- مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما  تدوین نشده باشد، به داوری ارجاع نخواهد شد.

 نویسنده مسئول باید تعهدنامه مربوط به "رعایت اخلاق نشر و تعارض منافع " از بخش "راهنمای نویسندگان" واقع در وبگاه نشریه "بارگیری" و پس از تکمیل، به همراه اصل مقاله  بارگزاری کند.

- مقالات توسط هیئت تحریریه و با همکاری هیئت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط فصلنامه در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. هیئت تحریریه و داوران فصلنامه در رد یا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هر گونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.

- گواهی پذیرش مقاله بر اساس درخواست نویسنده  و پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیئت تحریریه توسط سردبیر صادر خواهد شد.