با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیر غیرخطی عوامل مؤثر بر تولید بنگاه‌های صنعتی ایران: الگوی آستانه‌ای

فرهاد رهبر؛ محسن بهزادی صوفیانی؛ پوریا اصفهانی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.28557.1063

چکیده
  با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم‌ترین قسمت­های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می­دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایة فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه­های صنعتی در بازة 1393-1369 با داده­های فصلی و با اتخاذ ...  بیشتر

تحلیل رشد بهره‌وری صنایع کارخانه‌ای ایران با تأکید بر اثرات شومپیتری و رهایی از رقابت

سیاوش جانی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 25-36

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.36854.1090

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ورود بنگاه های جدید و همچنین واردات بر عملکرد بازار های صنعتی ایران می‌باشد. برای تحقق این هدف ضمن  استفاده از داده های تابلویی پویا و رویکرد نیکل تأثیر عواملی مثل اندازه رقابت  و شکاف فناوری بر نرخ رشد بهره وری  تخمین زده می‌شود.یافته‌های ما دلالت بر آن دارد که در صنایع با شکاف فناوری پایین، افزایش ...  بیشتر

کاربرد الگوریتم دایکسترا در مسیریابـی مصرف‌کنندگان و روش حـداقل مربعات فاصله در مکان‌یابی بنگاه‌ها

کیومرث شهبازی؛ صلاح سلیمیان

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 37-48

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.26592.1059

چکیده
  بسیاری از بنگاه­های موجود در اقتصاد، دولتی هستند و قیمت محصولات یا خدماتشان برای مصرف­کنندگان یکسان است. در این شرایط، مسئله­ مصرف‌کنندگان این خواهد بود که چگونه از کوتاه­ترین مسیر (کمترین هزینه) خود را به بنگاه برسانند. از سوی دیگر، این مسئله می­تواند برای یک بنگاه دولتی یا انحصاری که تسهیلاتی شامل صنعت نفت و گاز، برق، آب، ...  بیشتر

آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره‌وریِ نیروی کار در صنایع کوچک ایران

ایمان چراتیان؛ صالح گل تبار

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 49-62

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.23507.1049

چکیده
  باتوجه به اهمیت مخارج تحقیق‌وتوسعه R&D بر رشد بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، در پژوهش حاضر میزان اثرگذاری مخارج R&D بر نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در صنایع کوچک کشور در دورة زمانی 92-1373 آزمون شده است. برای برآورد مدل‌های تحقیق و انجام تخمین‌های موردنیاز از روش داده‌های ترکیبی پویا و تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. ...  بیشتر

نقش بهره‌وری کل عوامل تولید در هزینه ‏های تعدیل بازار کار صنعتی

سامان قادری؛ شنو دبیری

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 63-76

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.43519.1109

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی نقش بهره­وری کل عوامل تولید در هزینه­های تعدیل  هزینه‏های تعدیل نیروی کار در صنایع کارخانه­ای استان کردستان است. بدین منظور، بهره­وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا در بخش صنعت استان، به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک، اندازه­گیری و مورد تحلیل قرار می­گیرد. برای محاسبه هزینه تعدیل از شاخص­های ...  بیشتر

ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعة صنایع کارخانه‌ای ایران)

علی فلاحتی؛ محمد حسن فطرس؛ الهام رضائی؛ عبدالرضا کرانی

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1398، صفحه 77-86

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.22894.1044

چکیده
  براساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان اظهار داشت با کاهش قیمت کالای وارداتی و افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است. بنابراین، برای سیاستگذاری اقتصادی، درک چگونگی واکنش اشتغال به قیمت کالاهای وارداتی دارای اهمیت است. مقالة ...  بیشتر