با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 378
تعداد پذیرش 117
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 231
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 134

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 48057
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31622
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 52 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 20 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 198 روز
درصد پذیرش 31 %