با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
بررسی وضعیت صرفه‌های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه‌ای ایران

سحر بشیری؛ حسن حیدری

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1402، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/jier.2024.70152.1433

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت صرفه‌های مقیاس و تحولات آن در صنایع کارخانه‌ای ایران است. صرفه‌های ناشی از مقیاس، مزیت‌های هزینه‌ای است که بنگاه‌ها به‌دلیل مقیاس عملیاتی به‌دست می‌آورند و کاهش هزینه به ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه‌های مقیاس می‌شود. در این مقاله، صرفه‌‌های مقیاس در صنایع ایران با رویکرد مبتنی بر مدل‌‌های ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
نقش سرریز فضایی شاخص‌ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنایع کارخانه‌ای بر اشتغال بخش صنعت استان‌های ایران

سمانه نورانی آزاد

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1402، صفحه 19-36

https://doi.org/10.30473/jier.2024.69542.1418

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرریزهای فضایی شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بخش صنعت استان‌های ایران است. بدین‌منظور از داده‌های صنایع کارخانه‌ای 31 استان کشور طی سال‌های 1399-1381 استفاده شد تا اثرات دسترسی افراد به خدمات مخابراتی و ارتباطات در صنایع کارخانه‌ای و سهم صنایع برخوردار از موجودی سرمایه سخت‌افزار و نرم‌افزارهای ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
بررسی آثار شوک تحریم‌ها برتوان رقابت‌پذیری صنایع با تأکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات، رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

محمدرضا ریماز؛ کریم آذربایجانی؛ سارا قبادی؛ الهام اسمعیلی پورماسوله

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1402، صفحه 37-68

https://doi.org/10.30473/jier.2024.67530.1382

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک تحریم‌‌های اقتصادی بر شاخص رقابت‌‌پذیری صنعتی با تاکید بر شدت صنعتی شدن و کیفیت صادرات با رویکرد خود رگرسیون برداری ساختاری در بازه زمانی 2020- 1990می‌‌باشد. نتایج حاکی از آن است شوک ناشی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر شدت صنعتی شدن اثری با نوسانات مثبت و منفی داشته و بر کیفیت صادرات در ابتدای دوره، اثر ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
اثر فناوری‌ و نوآوری سبز بر تولید زباله‌های الکترونیکی در کشورهای منتخب OECD

سعید راسخی؛ سید حمید خدام‌الحسینی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1402، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/jier.2024.70065.1431

چکیده
  افزایش فزاینده تولید زباله‌های الکترونیکی نگرانی و دغدغه‌هایی را برای جامعه بشری به‌ویژه در رابطه با محیط‌زیست ایجاد کرده است. زباله‌ها علاوه‌بر آلودگی‌های زیست‌محیطی، تأثیرات مخربی بر سلامتی انسان دارند. در این راستا، فرضیه تحقیق حاضر این است که آیا در کنار متغیرهایی همچون شدت برق، شدت انرژی و شهرنشینی، فناوری پیشرفته و مزیت ...  بیشتر

بررسی اثر سرریز نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در ایران

محمد جواد گرجی پور؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ مهدی بهنامه

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1402، صفحه 83-102

https://doi.org/10.30473/jier.2024.69665.1422

چکیده
  این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش‌های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می‌پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی ...  بیشتر

اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
بررسی رابطه بین کسری بودجه و رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SYS-GMM)

یوسف محنت فر؛ میلاد چشم اغلیده؛ مجید آقایی

دوره 7، شماره 24 ، مرداد 1402، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30473/jier.2024.69998.1428

چکیده
  به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، دولت‌ها به‌طور فعال در حال بهینه‌سازی کارایی بودجه خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت‌ها و رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌ویژه گروه D8 در بازه زمانی 2010 تا 2021 و با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SYS-GMM) انجام شده است. نتایج نشان ‌می‌دهد که در ...  بیشتر