با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
صرفه‌های مقیاس در آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی غیر پزشکی

محسن پورعبادالهان کویچ؛ الهام شبانلویی؛ زهرا احمدلو

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66505.1363

چکیده
  در آموزش عالی  کشورهای توسعه یافته از صرفه های مقیاس به  به خوبی بهره برداری شده است . دانشگاه ها با فعالیت درسطح بهینه  ضمن برخورداری از صرفه های مقیاس کمترین هزینه متوسط را خواهند داشت. با توجه به کاهش میزان تخصیص  اعتبارت مالی دولت ایران به دانشگاه ها در ایران، فعالیت  در سطح بهینه ، برای دانشگاه های ایران حیاتی است. با ...  بیشتر

تاثیر یارانه‌ها بر مارک‌آپ بخش صنعت در ایران

زهرا آخانی؛ احمد سرلک؛ ابوالفضل سعیدی فر؛ غلامعلی حاجی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1401، صفحه 19-33

https://doi.org/10.30473/jier.2023.66110.1356

چکیده
  هدف محوری پژوهش حاضرارزیابی تاثیر یارانه بر عملکرد بازار می‌باشد. بدین منظور از داده های 122 صنعت چهار رقمی  جمع آوری شده توسط  مرکز آمار ایران طی سالهای 1381-1398 استفاده شد. در ابتدا ، موجودی سرمایه  ۱۲۲ صنعت چهار رقمی  بر اساس روش نمایی و رابطه کلاین  محاسبه شد . برای ارزیابی اندازه مارک آپ و شاخص لرنر به پیروی از رویکرد غیر ...  بیشتر

تأثیر مؤلفه های دانش بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ زهرا مهرادفر

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1401، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30473/jier.2022.9540

چکیده
  ‌‌‌تولید ‌انرژی تجدیدپذیر با موانع اقتصادی، فنی، اداری و قانونی مواجه است که شناسایی ‌آنها و اقدام در جهت رفع موارد بازدارنده و تقویت موارد بسط­دهنده می­تواند فرایند ‌نیل به توسعه پایدار را تسهیل و تسریع سازد. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشوق­های اقتصادی و نهادی، سیستم ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی محصولات صنعت مواد غذایی با کمک نظریه‌های پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول: راهنمایی برای توسعه صادرات

مسعود باقری قهفرخی؛ فرزاد کریمی

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1401، صفحه 49-66

https://doi.org/10.30473/jier.2023.64979.1340

چکیده
  یکی از محرک­های توسعه بخش کشاورزی، توسعه تولید و صادرات صنعت مواد غذایی به عنوان رشته فعالیت پایین‌دستی این بخش می­باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است با کمک دو نظریه پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، محصولات زیرمجموعه صنعت مواد غذایی اولویت­بندی شوند. برای این منظور با استفاده از داده­های صادرات محصولات صنعت مواد غذایی ...  بیشتر

شناسایی سیاست‎های تجاری مناسب رشد تجارت درون صنعت

محمد زاغیان

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1401، صفحه 67-81

https://doi.org/10.30473/jier.2023.65874.1350

چکیده
  هدف از این بررسی تبیین سیاست‎های مناسب از طریق شناخت روابط تجاری درون صنعت بلوک منتخب می‎باشد. بدین منظور با انتخاب 20 کشور در حال توسعه و با استفاده از داده‎های ترکیبی، پویایی‎های روابط تجاری میان آنها در کوتاه مدت و بلند مدت (و در قالب روابط دو و چند جانبه) برای دوره 2001-2015مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏‎اند. نتایج ...  بیشتر

ارزیابی اثر تغییر قیمت انرژی بر میزان تقاضای آن: رویکرد رگرسیون کوانتایل

فرناز فروتن؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری

دوره 6، شماره 21 ، آذر 1401، صفحه 83-101

https://doi.org/10.30473/jier.2023.61583.1306

چکیده
  این مقاله اثرات تغییر قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال­های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می­کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش­های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می­باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می­باشند و در صورتی ...  بیشتر