با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیر بهره‌وری کل عوامل بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بلوک‌های اقتصادی صنعتی

ابوالفضل شاه آبادی؛ رقیه عابدینی؛ علی مرادی

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، صفحه 13-24

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.8079

چکیده
  افزایش جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از کانال پوشش شکاف پس­انداز- سرمایه­گذاری، انتقال فناوری­های پیشرفته، انتقال دانش فنی و انتقال مهارت­های مدیریتی و شیوه­های نوین تولید می­تواند رشد اقتصادی کشورها را تحریک کند. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اقدامات مناسب جهت جذب سرمایه گذاری ...  بیشتر

کاربرد مدل هال-راجر در سنجش حاشیه سود صنعت تولید فلزات پایه

محمدرضا پورقربان

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.8092

چکیده
  در این مقاله با بکارگیری مدل هال –راجر ساختار بازاری صنعت فلزات پایه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش حاشیه سود بوده است. بدین منظور از داده‌های 4 صنعت فعال در تولید فلزات پایه با کد چهار رقمیISIC طی دوره 1396- 1383 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر چهار صنعت قیمت بیشتر از هزینه نهایی بوده است و شکاف بین قیمت - ...  بیشتر

سنجش ناپارامتریک ساختار بازار و مزیت‌نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری

عرفانه راسخ جهرمی؛ سمانه نورانی آزاد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7660

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی ساختار بازار و مزیت­نسبی حاکم بر صادرات گیاهان دارویی ایران و شرکای عمده تجاری آن با استفاده از شاخصهای غیرپارامتریک تمرکز و مزیت نسبی است. بدین منظور از داده­های گیاهان منتخب دارویی در سطح کد HS در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ مستخرج از پایگاه داده­ها و اطلاعات آماری فائو و تریدمپ استفاده شده است. نتایج پژوهش ...  بیشتر

مقایسه تطبیقی منع سوء استفاده از موقعیت مسلط در قانون رقابت ایران و کمیسیون اروپا: رویکردی انتقادی و پیشنهاد اصلاحی

امیر عباس علاالدینی؛ ایمان پوراسلامی

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، صفحه 47-74

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.8174

چکیده
  جزء ط از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص یافته است. مراجعه به تجارب تقنینی و رویه قضایی بین المللی و بررسی آراء شورای رقابت در رسیدگی به شکایات، ضرورت اصلاح موسع مقررات رقابتی جاری را نمایان میسازد. در این راستا بهتر است اختیارات متناسب در موضوع مجازات ناقضان مقررات ...  بیشتر

مدلسازی اقتصادی- زیست‌محیطی کاربرد ذخیره‌ساز در صنعت برق ایران با استفاده از الگوریتم PSO چندهدفه

محمد صیادی؛ امیرمحمد امیریان راد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، صفحه 75-94

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.8080

چکیده
  استفاده از ذخیره‌سازها موجب بهبود قدرت پاسخگویی به بار، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش نیاز به احداث ظرفیت نیروگاهی جدید در صنعت برق می‌شود. با توجه به منافع اقتصادی- زیست‌محیطی استفاده از ذخیره‌سازها در صنعت برق، هدف اصلی این تحقیق بررسی کاربرد ذخیره‌ساز برق در شبکه‌ برق با اهداف حداقل‌سازی تلفات، آلایندگی زیست‌محیطی و ...  بیشتر

بررسی اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران (روش خودرگرسیون توضیحی برداری با رویکرد غیرخطی(

اسماء گاموری؛ سید نعمت اله موسوی؛ عباس امینی فرد

دوره 5، شماره 16 ، شهریور 1400، صفحه 95-110

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.8078

چکیده
  نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‎های ...  بیشتر