با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارزیابی اثرمتقابل عناصر بازار در صنعت بانکداری ایران

محمدرضا حاجیان؛ حمیده بصیرت پور

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، صفحه 7-22

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.14985.1002

چکیده
  در این مقاله در صدد هستیم ﺗﺄثیر عناصر ساختاری همچون تمرکز، موانع ورود، تفاوت کالا و صرفههای مقیاس بر سودآوری و عملکرد صنعت بانکداری بررسی می‌شود. بدین منظور یک سیستم معادله همزمان مشتمل بر سه معادله رفتاری، عملکردی و ساختاری با استفاده از روش 3SLS تخمین زده شد. نتایج، حاکی از آن است که رابطه U معکوس بین تمرکز و تبلیغات برقرار است . ...  بیشتر

ﺗﺄثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری بر سودآوری صنایع کارخانه‌ای با سطوح مختلف فناوری

علی فلاحتی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ الهام رضائی؛ عبدالرضا کرانی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، صفحه 23-36

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.17703.1018

چکیده
  این مقاله در نظر دارد با استفاده از مبانی نظری که از فرایند بهینه­سازی اقتصاد خرد به دست ­آمده است، به تحلیل عوامل مؤثر بر سودآوری صنایع کارخانه­ای ایران با سطوح تکنولوژیکی مختلف (صنایع با تکنولوژی بالا و صنایع با تکنولوژی پایین) طی سال­های 1387-1375 بپردازد. از جمله این عوامل، سرمایه­گذاری­های تحقیق و توسعه، شدّت تبلیغات، شدّت ...  بیشتر

انتقال هزینه در صنایع کارخانه‌ای ایران

سعید راسخی؛ زهرا شیدایی؛ سید پیمان اسدی

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، صفحه 37-47

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.19351.1031

چکیده
  در ساختار رقابت ناقص، نرخ انتقال هزینه به ویژه برای کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را دنبال می‌کنند، عامل تعیین کننده اساسی در اثرگذاری افزایش هزینه بنگاه بر قیمت محصول آن است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نرخ انتقال هزینه و عوامل تعیین کننده انتقال هزینه صنایع کارخانه‌ای ایران است. برای این منظور، با استفاده از ریزداده‌های کارگاه‌های ...  بیشتر

اندازه‌ بنگاه و تعدیل آن: اشتغال یا تولید؟

محمدعلی فیض‌پور؛ مرضیه شاکری حسین‌آباد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، صفحه 49-64

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.18360.1021

چکیده
  ورود بنگاه‌ها در اندازه‌هایی غیر از حداقل اندازه‌ کارا از واقعیت‌های اقتصادی در حوزه‌ عمل است. با وجود این، انتظار می‌رود تا بنگاه‌ها برای بقای خود، با سرعتی معقول که می‌توان آن را سرعت تعدیل نامید، خود را به حداقل اندازه‌ کارا نزدیک نماید. اما این سؤال که بنگاه‌ها سرعت تعدیل خود را بر مبنای چه معیاری تنظیم می‌نمایند، سؤالی ...  بیشتر

ارزیابی ﺗﺄثیر عناصر عملکردی و رفتاری براندازه رقابت درصنایع بهداشتی وآرایشی ایران

رضا یوسفی حاجی اباد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، صفحه 65-75

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.16666.1006

چکیده
  هدف این مقاله، مطالعه تأثیررفتاروعملکرد برسطح رقابت در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی است، برای این منظوراز (VAR) و داده­های سال‌های 1389-1375 استفاده می‌شود. در مجموع نتایج حاکی از وجود رابطه معنی‌دار بین سطح تمرکز و سودآوری و تبلیغات به عنوان شاخص‌های عملکردی و رفتاری در این صنعت بوده است. نتایج حاصل از بررسی ارتباط متقابل عناصر ساختاری، ...  بیشتر

ارزیابی اثر مخارج تبلیغات بر تقاضا و سود محصولات صنعت نساجی و پوشاک ایران

جواد هراتی؛ حامد پرنده

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1396، صفحه 77-94

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.16913.1009

چکیده
  امروزه تبلیغات یکی از مهمترین ابزارها درجهت افزایش سود و تقاضای محصولات و نیز تدوین استراتژی­های بازاریابی محسوب می­شود. هدف اصلی این مقاله بررسی ﺗﺄثیر تبلیغات و قیمت بر میزان تقاضا و سود در صنعت نساجی و پوشاک ایران با استفاده از یک الگوی پانل است. برای این منظور، از داده­های سالانه 1386-1374 مربوط به 12 کد چهار رقمی در زیربخش­های ...  بیشتر