با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تأثیر جهانی شدن و توسعه فضای کارآفرینی بر مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی در کشورهای منتخب

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ محمدامین پیری

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1399، صفحه 11-24

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7426

چکیده
  ایران و برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه  برخورداری از منابع غنی نفت، گاز و میعانات گازی (خوراک)، و همچنین  دسترسی به آب­های آزاد و بین­المللی و نزدیکی و به بازارهای آسیا و اروپا از مزیت نسبی در صنایع پتروشیمی برخوردارند. اما حفظ سهم این کشورها از بازار جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش آن در دنیای به شدت رقابتی امروز تنها ...  بیشتر

برآورد پارامتریک تابع تقاضای شرطی آب در صنایع کارخانه‌ای ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ هانیه موسوی؛ مصطفی خواجه حسنی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1399، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.54811.1183

چکیده
  کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دهه‌های آینده به شمار می‌رود. از اینرو هدف اصلی این تحقیق، برآورد تابع تقاضای آب در صنایع کارخانه‌ای ایران است و بدین منظور از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است. داده‌های به کار رفته در این تحقیق مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران در طی سال‌های 1383 تا 1396 ...  بیشتر

ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازدهی سهام شرکتهای صنعتی در فرایند خصوصی سازی

محمد زاغیان

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1399، صفحه 39-48

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7409

چکیده
  در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی   و همچنین در برنامه خصوصی سازی ایران بر ارتقای کارایی نسبی تاکید شده است. هدف این این مقاله ارزیابی تاثیر کارایی نسبی بر بازده سهام شرکت های خصوصی فعال در بخش صنعت است. برای این منظور ضمن استفاده  از داده های فصلی 165 شرکت برای دوره زمانی 1390-1381(دوره اجرای برنامه خصوصی سازی)، روش خود رگرسیونی ...  بیشتر

سطح تکنولوژی و اندازه مطلوب بنگاه‌ شواهدی از بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران در سال‌های اول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه

محمدعلی فیض پور؛ معصومه اله یاری؛ منصور مهینی زاده

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1399، صفحه 49-60

https://doi.org/10.30473/indeco.2019.23344.1048

چکیده
  اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این‌رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام ...  بیشتر

نقد و آسیب شناسی نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران از منظر حقوق رقابت

مرتضی اصغرنیا؛ ولی رستمی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1399، صفحه 61-76

https://doi.org/10.30473/indeco.2020.7549

چکیده
  نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه ...  بیشتر

بررسی تطبیقی تاثیر وابستگی متقابل فرصت‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های رقیب بر ارزش بازار سهام شرکت‌های دارای محدودیت مالی نسبت به دیگر شرکت‌ها

فاطمه ژولانژاد؛ وحید بخردی نسب

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1399، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/indeco.2021.7412

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی تاثیر وابستگی متقابل فرصت­های سرمایه­گذای با شرکت­های رقیب بر ارزش بازار سهام شرکت­های محدود مالی­ و نامحدود است. جامعه­آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1395-1391 می­باشد. حجم­نمونه با استفاده از حذف­سامانمند بالغ بر 113 شرکت انتخاب ...  بیشتر