با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

شیوع بیماری کووید-19 تقریبا تمامی کشورهای جهان را در دربرگرفته است و علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر در بیشتر کشورهای جهان، آنها را درگیر پیامدهای اقتصادی خود کرده است. در پی شیوع ویروس کرونا، بورس‌های جهانی بی‌سابقه‌ترین سقوط‌های سالیان اخیر خود را تجربه کرده‌اند. با این وجود، پیامدهای این بیماری برای اقتصاد ایران که با تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیز مواجه است، شدیدتر و پیچیده­تر است. به‌دلیل تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش صنعت ایران، ضروری است آثار و تبعات آن با استفاده از چارچوب تعادل عمومی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس با توجه به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 این مطالعه انجام شده است. براساس نتایج، اثرگذاری این بیماری متوجه تمام بخش‌های اقتصادی بوده است. در اثر این تکانه تولید بخش صنعت در بازه یک و دو ماهه بین 9 تا 14 واحد درصد کاهش می‌یابد که  ترمیم آن در ماه‌های آتی و در شرایط فعلی اقتصاد ایران دشوار است. در بخش صنعت نیز 11 درصد کل زیان اقتصاد در زیربخش سوخت‌ها صورت می‌گیرد و پس از آن زیربخش صنایع خودرو و غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی، و پوشاک و منسوجات در رتبه‌های بعدی قرار دارند. برای گذر از شرایط فعلی تخفیفات یا معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های آسیب دیده؛ بخشودگی حق بیمه واحدهای صنفی آسیب‌دیده؛ تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده؛ استمهال و ارایه تنفس در خصوص اقساط بانکی واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ضروری است.

کلیدواژه‌ها

اندایش، یعقوب و امید مهدیه (1383). بررسی مالیات‌ها بر شاخص قیمت تولیدکننده با رهیافت تحلیل مسیر ساختاری(SAM) . اقتصاد مقداری، شماره 2، صص60-37
صادقی، نرگس؛ آذربایجانی، علیرضا؛ عزیزخانی، فاطمه؛ کاویانی، زهرا  و علی حجتی (1399). درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (40) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویراش اول). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
سهیلی، حبیب؛ حاجی قربانی، مریم؛ گرامی، بهزاد؛ رضایی، صادق؛ خداپرست، یونس؛ رحبی، فاطمه و سینا نریمانی (1398). درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
واحد بررسی‌های اقتصادی (1399). ارزیابی اثر بیماری کرونا بر اقتصاد ایران.  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان.
 
  Breisinger C., Raouf A. and M. Wiebelt (2020). COVID-19 and the Egyptian Economy Estimating the Impacts of Expected Reductions in Tourism, Suez Canal revenues, and remittances. IFPRI. http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133663/filename/133874.pdf
Diao X., Aung N., Lwin W.Z., Nyunt K. and J. Thurlow (2020). Assessing the Impacts of COVID-19 on Myanmar’s Economy: A Social Accounting Matrix (SAM) Multiplier Approach. IFPRI. http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133745/filename/133957.pdf.
Miller R.E. and P. Blair (1985). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall.
Parra J.C. and Q. Wodon (2008). Comparing the Impact of Food and Energy Price Shocks on Consumers : a Social Accounting Matrix Analysis for Ghana. World Bank Policy. Research Paper No. WPS 4741.
Pyatt G. and I. Round (1979). Accounting and Fixed Price Multiplier in Social Accounting Matrix. The Economic Journal, No. 89, pp.850-873.
Roland H.D.W and F. Sancho (1995). “Modeling Prices in a SAM Structure”. The review of economics and statistics. 77(2), pp. 71-361.