با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد دفاع ایران و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد صنعتی و ساختار، عملکرد و رفتار
بررسی رابطه‌ی بین استمرار و تنوع جغرافیایی صادرات با تنوع نوآوری، مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی

خدیجه حسن زاده؛ کیومرث شهبازی؛ محمد موحدی؛ اولیویر گوسانس

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1402، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.30473/jier.2023.68367.1398

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی جنبه‌های جدید تئوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین‌منظور نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده‌ها بر‌اساس پرسشنامه‌ی اقتباس شده از بررسی‌های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع‌آوری داده‌های نوآوری از شرکت‌های ...  بیشتر

تأثیرتمرکز صنعتی و نابرابری‌های آموزشی بر بهره‌وری نیروی کار واحدهای صنعتی در ایران

کیومرث شهبازی؛ اکبر پیله ور سلطان احمدی؛ سمیرا پاشائی حیدرانلو

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1397، ، صفحه 13-28

چکیده
  تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوة توزیع بازار بین بنگاه­های تولیدی صنایع مختلف اشاره می­کند. ازاین­رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به­عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره­وری نیروی کار بخش صنعت، در دورة زمانی 1390-1379 را به­صورت استانی و با استفاده از داده­های ...  بیشتر