بر اساس ارزیابی  کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399، نشریه پژوهش های اقتصاد صنعتی به عنوان نشریه ای علمی با رتبه ب شناخته شد.

 

 فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی به صورت دسترسی آزاد و داوری ناشناس  توسط دانشگاه پیام نور منتشر می شود. هدف از انتشار این فصلنامه ایجاد زمینه برای آگاهی و تبادل نظر  اساتید،پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به پیشرفت های اخیر در شاخه اقتصاد صنعتی است. همچنین تشویق مطالعات بین رشته ای  اقتصاد و حقوق با هدف ارتقای کارایی در تدوین قوانین رقابتی، ضد انحصار و تنظیم اقتصادی از اهداف انتشار این فصلنامه می باشد. بر این اساس  از علاقه مندان دعوت می شود نتایج پژوهش های اصیل خود  در تمامی شاخه های علم اقتصاد و حقوق، مرتبط با ساختار، رفتار و عملکر بازار، قوانین رقابتی و تنظیم اقتصادی را جهت بررسی و انتشار به این فصلنامه ارسال کنند.

از پژوهشگران دعوت می شود نتایج تحقیقات خود  به صورت مقاله پژوهشی یا کاربردی یا مروری  یا ترویجی را جهت برسی و انتشار به این فصلنامه به آدرس indeco.journals.pnu.ac.ir  ارسال کنند و جهت مکاتبه در سایر موارد از ایمیل فصلنامه indeco.journal@pnu.ac.ir  استفاده نمایند.


    درباره پژوهش های اقتصاد صنعتی

کشور محل چاپ : ایران     ناشر:  دانشگاه پیام نور     سال شروع انتشار:1396

رتبه علمی: ب                                           درصد پذیرش مقالات: 34% 

زبان فصلنامه: فارسی(چکیده به انگلیسی) دسترسی رایگان به مقالات: بلی

دوره انتشار: فصلی                                   نوع انتشار: الکترونیکی و چاپی

شاپای چاپی:   7077-2476                  شاپای الکترونیکی: 7074-2676

هزینه  داوری: خیر                                  نوع  داوری: بسته  و دو  طرف ناشناس      

زمان داوری: حداکثر دو ماه                  تعداد داور برای هر مقاله: حداقل دو داور   

آدرس ایمیل فصلنامه: indeco.journal@pnu.ac.ir

  


                                                                        تبعیت از COPE

فصلنامه اقتصاد صنعتی با احترام به قوانین اخلاق درنشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار( COPE)  است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشیگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند. 

شماره جاری: دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 1-110 

6. عوامل موثر بر تولید صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات

صفحه 93-108

10.30473/indeco.2021.7961

منصور عسگری؛ سعیده هوشمندگهر؛ طیبه رهنمون‌پیروج


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها